Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/005

Pētniecības projekta nosaukums: “Natīvu kompjūtertomogrāfijas attēlu radioloģiska izvērtēšana pacientiem ar akūtu išēmisku insultu priekšējā smadzeņu cirkulācijā - tehnoloģijas izstrāde un integrācija attēlu izvērtēšanas procesā pielietojot neironu tīklu”.

SIA ACCESS AV un SIA APPLY īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātībā" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākumā " Atbalsts produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

Projekta mērķis ir izpētīt un izstrādāt neironu tīklu tehnoloģijas iespējas akūta išēmiska cerebrāla insulta identificēšanā natīvos kompjūtertomogrāfijas attēlos.

Projekta piektajā ceturksnī (01.12.2021 – 28.02.2022) tikai noslēgts pētījums kā ietvaros tika izveidots risinājuma prototips jeb sistēma, izveidota testēsanas datubāze no 150 izmeklējumiem (3750 attēli), apkopoti testēšanas rezultāti:

  • Pētījuma rezultāts atbilst plānotajam - uz neironu tīkliem balstīts datortomogrāfijas izmeklējumu rīks, kurš spēj patstavīgi identificēt akūta išēmiska insulta radioloģiskās pazīmes, diferencēt akūtu išēmisku insultu no citām galvas smadzeņu patoloģijām un normāliem smadzeņu audiem priekšējā smadzeņu cirkulācijā;
  • Rezultāta nozīme - izmantotā pieeja neironu tīkla apmācībā ir efektīva un pielietojama nākamajos posmos; 
  • Rezultāts apstiprina izvirzīto hipotēzi, ļaujot pāriet pie pilnvērtīga produkta izveidošanas un iespējamas komercializācijas nākotnē; 

Projekta ceturtajā ceturksnī (01.09.2021 - 30.11.2021) Turpināta datorredzes algoritmu lietotnes un veikspējas testēšana, kā arī veikta diagnozes noteikšanas algoritmu papildināšana, analīze, validācija un pielāgošana. Veikta atkļūdošana algorimtu integrācijas un izstrādātāja lietonē. Izstrādāts attālinātas piekļuves risinājums neirona tīklu centralizētai validāciai un testēšanai.

Projekta trešajā ceturksnī (3.05.2021 - 02.08.2021) veikta Išēmiskā insulta analīzes un detekcijas rīka lietotnes izstrāde. Izstrādāta lietotāju grafiskā saskarne atbilstoši medicīnas datu analīzes vajadzībām. Izstrādātas produkcijas versijas datu kopas un apmācīti datu modeļi gala risinājumam. Veikta algoritmu pielāgošana gala risinājumam un algoritmu integrācija izstrādātajā lietotnē. Veikta lietotnes, datorredzes algoritmu, lietotnes stabilitātes un veiktspējas testēšana, kā arī veikta diagnozes noteikšanas algoritmu izstrāde, analīze, validācija un pielāgošana.

Projekta otrajā ceturksnī (01.02.2021 - 30.04.2021) veikta medicīnas ekspertu aprakstīto datu analīze no datorredzes viedokļa un pētītas labākās metodes medicīnas datu sagatavošanai datorredzes un mašīnmācīšanās algoritmu darbībai. Pētīts, kā un ar kādām datorredzes metodēm noteikt pacienta diagnozi izmeklējuma slāņa ietvaros, analizējot gan slāņa vispārējās iezīmes, īpatnības, gan simetriju. Izstrādāts slāņa diagnozes noteikšanas datu modelis un risinājuma prototips, kas izmanto neironu tīklu pieeju. Pētīts smadzeņu slānī atrodamo akūto išēmisko insultu un noviržu segmentācijas algoritmu kopums, precīzai noviržu apgabala lokalizācijai.

Projekta pirmajā ceturksnī (01.11.2020 – 31.01.2021) izveidots vizuālo medicīnisko datu (datortomogrāfijas attēlu) klasifikācijas apgabalu marķēšanas rīks, kas nodrošina iespēju iezīmēt gan akūtu, gan vēsturisku išēmisko insultu lokācijas, gan arī dažādus smadzeņu apgabalus kā, piemēram, “smadzeņu vēderiņi”, kalcenīti un dažādas citas anomālijas.

X

Receive your
FREE STRATEGY SESSION
with our experts here!